ההוכחה הטובה ביותר היא הניסיון.

סר פרנסיס בייקון (1561 - 1626)

חדשות ואירועים

--- Error reading site map page / folder information. ---